Zakres prac


 

1. usługi głowne :

dla budownictwa jednorodzinnego  

 

 •       Kierownictwo budowy i prowadzenie inwestycji - wykonawstwo - stany surowe otwarte i zamknięte pomoc w wykończeniu obiektu prze ekipę wyspecjalizowanych firm podwykonawców;
 •       wykonywanie obowiązków kierownika budowy dla budownictwa jednorodzinnego
 •       prowadzenie dziennika budowy przygotowanie dokumentacji odbiorowej i pomoc w załatwianiu         formalności w urzędach

 

2 . Inwestorstwo zastępcze:

 dla budownictwa przemysłowego :

 • przygotowanie inwestycji, dobór wykonawców 
 • weryfikacja dokumentacji 
 • wykonywanie kosztorysów
 • sprawdzanie wycen ,negocjacje cenowe

 

2. Nadzory:

 • konstrukcje  wszelkich budynków i budowli w tym kominów i budownictwa wodnego
 • prace stanu surowego i wykończeniowe wszelkich budynków
 • kompleksowe nadzory wielobranżowe

 

 

4. Prowadzenie obiektu w okresie gwarancji i po gwarancji

 • nadzorowanie przeglądów okresowych i prowadzenie ksiazki obiektu
 • nadzorowanie i egzekwowanie naprawy usterek 
5. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej
6. Wykonywanie audytów termicznych i remontowych